obsah filmu

222Nejvyšší a z klimatického hlediska nejdrsnější hory v Čechách oplývají krásami, které jinde nenalézáme, neboť je vykouzlily proměny přírodních dějů, které se tu odehrávaly po staletí a na 333mnoha místech zanechaly výrazné stopy. Za pomoci filmové kamery projdeme celé západní i východní Krkonoše, seznámíme se s jejich vrcholy, příkrými srázy i hlubokými údolími jako důsledku ekologického či geomorfologického procesu.

Nahlédneme nejen do ráje 111endemických rostlin, unikátních rašelinišť, ale i do podzemí, kde kdysi domorodí horníci dobývali vzácné kovy a jedinečné horniny. Seznámíme se i s historií tzv. budního hospodářství, při němž lidé žili  na samých hřebenech hor především z toho, co 4444jim poskytovala horská příroda, co oni sami mohli v tomto prostředí pěstovat.

Nahlédneme i do historie nejstarších krkonošských staveb s pomocí archivních záběrů, seznámíme se s původem vzniku dnešních turistických středisek a vydáme se Obřím dolem k Krakonos (5)Úpskému rašeliništi, projdeme kolem pramene Labe ke Sněžným jamám jako pozůstatkům tzv. ledovcových karů, pokocháme se pohledem na Labský vodopád a přes žulové tory dojdeme až k nejvyššímu bodu Krkonoš i celých Čech, tj. k vrcholu Sněžky.

Jistě zaujme i ta část Krkonoš, která Krko6dnes patří polskému státu, a je také návštěvníkům přístupná hlavně z Polska.

Ve filmu hovoří i odborníci na témata spjatá s krkonošskou přírodou nebo s činností lidí.

„Zjistil jsem, že lidé české hory nedoceňují a mladí je ani neznají. A nevědí mnoho o jejich bohatství a jedinečnosti,“ praví Viktor Kuna, tvůrce filmu, který se za horolezectvím a turistikou vydává desetiletí nejen po Čechách, ale také do Alp, Himaláje, Pamíru nebo na Kavkaz.