obsah filmu

DSC_5153_uprava

Nejvyšší a z klimatického hlediska nejdrsnější hory v Čechách jsou Krkonoše. Jsou také nejstarší. Oplývají krásami, které jinde nenalézáme, neboť je vykouzlily proměny přírodních dějů, které se tu odehrávaly po staletí a na 333mnoha místech zanechaly výrazné stopy. Za pomoci filmové kamery projdeme celé západní i východní Krkonoše, seznámíme se s jejich vrcholy, příkrými srázy i hlubokými údolími jako dKrkonoseůsledku ekologického či geomorfologického procesu, dotkneme se i historických aktivit člověka.

V jednotlivých kapitolách nahlédneme nejen do ráje endemických rostlin, 111kozi_upravenounikátních rašelinišť, ale i do podzemí, kde kdysi domorodí horníci dobývali vzácné kovy a jedinečné horniny. Seznámíme se i s historií tzv. budního hospodářství, při němž lidé žili především z toho, co jim poskytovala horská příroda a co oni sami mohli v tomto prostředí pěstovat na samých hřebenech hor. Vždyť v 18. století se na hřebech Krkonoš páslo až dvacet tisíc kusů dobytka.

Nahlédneme i do historie nejstarších krkonošských staveb, např. kostelíku Wang nebo s pomocí archivních záběrů Luční boudy, seznámíme se s původem vzniku dnešních turistických 4444středisek, jakými jsou například Harrachov, Janské Lázně, Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou i jiné menší osady.

Vydáme se Obřím dolem k Úpskému rašeliništi, projdeme kolem pramene Labe ke Sněžným jamám jako pozůstatkům tzv. ledovcových karů, pokocháme se pohledem na Labský vodopád a přes žulové tory dojdeme až k nejvyššímu bodu Krkonoš i celých Čech, tj. k vrcholu Sněžky. Jistě zaujme Krakonos (5)i ta část Krkonoš, která dnes patří polskému státu, a je také návštěvníkům přístupná hlavně z Polska.

Ve filmu hovoří i odborníci na témata spjatá s krkonošskou Krko6přírodou nebo s činností lidí. Proto tento film lze použít i jako doplněk k výuce zeměpisu na základních školách druhého stupně nebo na školách středních.

„K horám mám celoživotní vztah,“ přiznal iniciátor vzniku filmu a profesor gymnázia Martin Král, někdejší závodní lyžař a několikanásobný absolvent Krkonošské 70. „Zjistil jsem, že lidé české hory nedoceňují a mladí je ani neznají. A nevědí mnoho o jejich bohatství a jedinečnosti,“ dodává jeho tvůrčí kolega Viktor Kuna, který se za horolezectvím a turistikou vydává desetiletí nejen po Čechách, ale také do Alp, Himaláje, Pamíru nebo na Kavkaz.

Film Vás tedy zavede do těch nejkrásnějších míst nejvyšších českých hor a přináší kompletní informace v pojednání o jejich geologickém a geomorfologickém vývoji, flóře, fauně, historii a činnosti člověka.