obsah filmu

DECHHOR_logo_RGB

Dokumentární film Krkonoše:
Jedinečná zpráva o jedinečných horách viděná jedinečnýma očima 

Nejvyšší a z klimatického hlediska nejdrsnější hory v Čechách jsou Krkonoše. Jsou také nejstarší. Oplývají krásami, které jinde nenalézáme, neboť je vykouzlily proměny přírodních dějů, které se tu odehrávaly po staletí a na mnoha místech zanechaly výrazné stopy. Za pomoci filmové kamery projdeme celé západní i východní Krkonoše, seznámíme se s jejich vrcholy, příkrými srázy i hlubokými údolími jako důsledku ekologického či geomorfologického procesu, dotkneme se i historických aktivit člověka.

Vydáme se Obřím dolem k Úpskému rašeliništi, projdeme kolem pramene Labe ke Sněžným jamám jako pozůstatkům tzv. ledovcových karů, pokochámekozi_upraveno se pohledem na Labský vodopád a přes žulové tory dojdeme až k nejvyššímu bodu Krkonoš i celých Čech, tj. k vrcholu Sněžky. Neopomeneme se seznámit se strmými úbočími Kozích hřbetů, odkud jsou nádherné výhledy do mnoha stran. Jistě zaujme i ta část Krkonoš, která dnes patří polskému státu, a je také návštěvníkům přístupná hlavně z Polska.

V jednotlivých kapitolách nahlédneme i do ráje endemických rostlin, unikátních rašelinišť, ale i do podzemí, kde kdysi domorodí horníci dobývali vzácné kovy a jedinečné horniny. Seznámíme se i s historií tzv. budního hospodářství, při němž lidé žili především z toho, co jim poskytovala horská příroda a co oni sami mohli v tomto prostředí pěstovat. Kromě významných jednotlivých staveb pro rekreaci lidí v zimním i letním období jsou Krkonoše obepnuty významnými turistickými i sportovními středisky, jakými jsou například Harrachov, Janské Lázně, Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou i jiné menší osady, vyhledávané jak domácími tak zahraničními zájemci o turistiku nebo zimní sport.

Ve filmu hovoří i odborníci na témata spjatá s krkonošskou přírodou nebo s činností lidí. Tento film lze použít i jako doplněk k výuce zeměpisu na základních školách druhého stupně nebo na školách středních.

„K horám mám celoživotní vztah,“ přiznává Martin Král, někdejší závodní lyžař a několikanásobný absolvent Krkonošské 70. „Zjistil jsem, že lidé české hory nedoceňují a mladí je ani neznají. A nevědí mnoho o jejich bohatství a jedinečnosti,“ dodává Viktor Kuna, který se za horolezectvím a turistikou vydává desetiletí nejen po Čechách, ale také do Alp, Himaláje, Pamíru nebo na Kavkaz.

Film Vás zavede do těch nejkrásnějších míst nejvyšších českých hor a přináší kompletní informace v pojednání o jejich geologickém a geomorfologickém vývoji, flóře, fauně, historii a činnosti člověka.