Milan Kuna

PhDr. Milan KUNA, DrSc., studoval na FF UK v Praze hudební vědu a národopis (1950–55); historik. Od r. 1958 byl vedoucím redaktorem časopisu Lidová tvořivost a po třech letech se mu podařilo transformovat tento časopis ve dva nové: Melodie (se zaměřením na Milan Kunapopulární hudbu) a Taneční listy. Od r. 1964 byl výkonným redaktorem časopisu Hudební věda, vydávaného v ČSAV, po r. 1970 z politických důvodů nesměl v této práci pokračovat stejně jako přednášet na vysoké škole. Šéfredaktorem časopisu Hudební věda  se stal v r. 1991, a v této funkci setrval až do odchodu do důchodu (1998).
Milan Kuna je autorem několika desítek knižních děl a vědeckých studií a v letech 1964 – 1997 členem Československé akademie věd. Hlavním tématem badatelského zájmu Milana Kuny se už od dob jeho univerzitních studií stala osobnost Antonína Dvořáka. V této souvislosti se stal v r. 1991 Mezinárodním čestným občanem města New Orleans v USA, v r. 1994 obhájil svou knihu Hudba na hranici života v původní a německé verzi jako doktorskou disertaci a získal titul DrSc. V r. 1997 byl za své muzikologické dílo vyznamenán prestižní cenou České hudební rady. Pod jeho vedením vznikla např. monumentální edice o deseti svazcích Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty. Milan Kuna získal celou řadu cen, uznání a prémií např. od ČSAV, Českého hudebního fondu, Literárního fondu a dalších.