informace pro školy a pracovní listy

Dokud člověk vnímá přírodní krásu,
je celým člověkem.  

Výchovně vzdělávací zaměření filmuRAjmaly
Film vhodnou a názornou formou doplňuje a rozšiřuje učivo, které naplňuje některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání jak na prvním (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět), tak druhém stupni (vzdělávací oblast Člověk a příroda – vzdělávací obor Zeměpis), stejně tak některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro gymnázia a pro gymnázia se sportovní přípravou (Člověk a příroda – vzdělávací obor Geografie, Geologie, Biologie).

Časový rozsah a projekcedrahny
Délka filmu je 90 minut nebo 61 minut. Kratší verzi doporučujeme pro první stupeň. Projekci v kině nebo ve škole zjistíme dle přání. (kontakt – distribuce.)

Cena projekce dle dohody. 

Pracovní listy
Filmovou projekci doplňujeme poskytnutím pracovních listů, které jsou vytvořeny ve verzích pro jednotlivé stupně vzdělávání a jsou určené ke zpracování po projekci filmu a k diskuzi v rámci třídních kolektivů.Brozekmaly
Pracovní listy na požádání zašleme elektronicky nebo uvolníme ke stažení při objednání projekce. Pracovní listy studenti mohou zpracovat v tištěné podobě nebo po projekci filmu  online, přímo na našich webových stránkách, kde je pro Vaši školu uvolníme.